Verandering voor ingeschreven woningzoekenden
   
  Als u bij ons ingeschreven staat als woningzoekende voor een woning in de regio Utrecht gaat de procedure van de verlenging van uw inschrijving veranderen.


Zoals u weet is uw inschrijving 1 jaar geldig. Dit is een regionale afspraak. Elk jaar moet u uw inschrijving verlengen als u ingeschreven wilt blijven. Ook dit jaar. 

Tot en met 2004 hebben wij alle bij de verlenging behorende werkzaamheden zelf uitgevoerd. Dit kost erg veel arbeidstijd. Daarom hebben wij besloten om een belangrijk deel van het werk uit te besteden aan WoningNet. Dit doen veel andere corporaties in de regio al langer. In vrijwel alle gemeenten binnen de regio Utrecht kost een verlenging  Ä 9,00 administratiekosten. Ook wij hebben besloten dit bedrag in rekening te gaan brengen. WoningNet zal namens de IJWBV deze administratiekosten innen. Als u ingeschreven staat ontvangt u binnenkort een brief waarin de maatregelen worden toegelicht.

Om het geheel werkbaar te maken wordt u verzocht om een doorlopende incassomachtiging te verlenen aan WoningNet die de administratie van het woningverdeelsysteem in de Utrechtse regio beheert. Bij de brief die u binnenkort ontvangt zit een antwoordenvelop waarin u de automatische incasso kunt retourneren.

WoningNet zal de machtiging verwerken en dan ontvangt u ongeveer een maand voor de datum van uw oorspronkelijke inschrijving een kennisgeving (van verlenging). Als u de inschrijving wilt verlengen hoeft u niets te doen. WoningNet zal de kosten automatisch van uw rekening afschrijven. Dit gebeurt binnen een week na de verlengingsdatum.

Vanaf dit jaar ontvangt u geen nieuw bewijs van registratie na verlenging van uw inschrijving. U kunt via internet kijken (http://www.woningnet.nl/regio.asp?IID=6, klik op "mijn Woningnet", en bij inschrijfgegevens op "uw persoonlijke gegevens bekijken") of via de telefoon beluisteren (0900-2023073, Ä 0,50 p.m.) of uw  wijzigingen zijn ingevoerd en uw inschrijving is verlengd. In het algemeen is dat 14 dagen nadat wij de wijzigingen van u hebben ontvangen.

Wat gebeurt er als u onvoldoende saldo op uw rekening hebt?
Wanneer het WoningNet niet lukt om de verlengingskosten van uw rekening af te schrijven dan krijgt u van hen een brief. In die brief staat dan hoe u alsnog de kosten kunt voldoen en binnen welk termijn. U kunt niet bij de IJWBV aan de balie komen betalen, niet contant en niet pinnen - de betaling moet u namelijk aan WoningNet doen. Als u niet binnen deze termijn de verlengingskosten voldoet wordt u uitgeschreven als woningzoekende. Daardoor verliest u uw opgebouwde wachttijd. U kunt zich dan wel opnieuw inschrijven. U moet wel opnieuw inschrijfkosten (Ä 30,00) betalen.

Meest gestelde vragen.

Hoe lang is mijn inschrijving geldig?
Uw inschrijving is altijd 1 jaar geldig. Om ingeschreven te blijven moet uw inschrijving ieder jaar verlengd worden.

Moet ik voor mijn verlenging betalen?
Ja, u moet jaarlijks Ä 9,00 betalen voor de verlenging van uw inschrijving.

Hoe kan ik mijn inschrijving verlengen?
Als u ingeschreven wilt blijven staan en er is niets gewijzigd, dan hoeft u niets te doen.

Hoe kan ik mijn inschrijving beŽindigen?
Als u uw inschrijving wilt beŽindigen dan kunt u de instructie op de kennisgeving van uw verlenging opvolgen (de kennisgeving krijgt u toegestuurd op het moment dat u uw inschrijving moet verlengen).

Ontvang ik na de verlenging van mijn inschrijving een nieuw bewijs van inschrijving?
Nee, na de verwerking van uw verlenging ontvangt u geen nieuw bewijs van uw inschrijving.

Hoe kan ik zien of mijn verlenging is verwerkt?
U kunt via internet kijken (www.woningnet.nl, klik op "Regio Utrecht", "mijn Woningnet", en bij inschrijfgegevens op "uw persoonlijke gegevens bekijken") of via de telefoon beluisteren (0900-2023073, Ä 0,50 p.m.) of uw wijzigingen zijn ingevoerd. In het algemeen is dat 14 dagen nadat wij de wijzigingen van u hebben ontvangen, gebeurd.

Wat moet ik doen als mijn gegevens zijn gewijzigd?
Deze wijzigingen kunt u schriftelijk (postbus 72, 3400 AB IJSSELSTEIN) of per e-mail (info-ijwbv.nl) doorgeven aan de IJsselsteinse woningbouwvereniging.

Hoe kan ik zien vanaf wanneer ik sta ingeschreven?
U kunt als volgt zien vanaf wanneer u staat ingeschreven. De eerste 3 cijfers van uw registratienummer is de gemeente code, de volgende 2 is het jaar, de 2 daarna is de maand, de 2 daarna de dag  en de laatste 3 is het volgnummer. Een voorbeeld u  heeft registratienummer 353.03.11.30.234. U staat dan ingeschreven vanaf 30 november 2003.

Wat gebeurd er als ik geen machtiging wil afgeven of de automatische afschrijving niet lukt?
Dan krijgt u een brief van WoningNet hoe u alsnog kunt betalen.